Είναι ένα φυσικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κουρτίνα, διακοσμητικά μαξιλάρια, τραπεζομάντηλο ή και σε οποιαδήποτε δημιουργία σας από τσάντα έως ποδιά.

 • Indian 10.12.0009Indian 10.12.0009 Quick View
 • Umbrella Monkey 10.12.0010 Quick View
 • Birds 10.12.0011Birds 10.12.0011 Quick View
 • Faces Linen 10.12.0022Faces Linen 10.12.0022 Quick View
 • Colorful Foliage 10.12.0047 Quick View
 • Sudan 10.12.0051 Quick View
 • Dream Catcher 10.12.0052Dream Catcher 10.12.0052 Quick View
 • African Mask 10.12.0054African Mask 10.12.0054 Quick View
 • Mumbai 10.12.0059Mumbai 10.12.0059 Quick View
 • Amazon 10.12.0046 Quick View
 • Camelias 10.12.0063Camelias 10.12.0063 Quick View
 • Bessis 00006 Tropical Quick View