Είναι ανθεκτικό ύφασμα συνήθως σύμμεικτο, κατάλληλο για καλύμματα ή και ταπετσαρία επίπλων, για βαριά φύλλα κουρτίνας όπως και για την κατασκευή μιας ανθεκτικής τσάντας.

 • Congo 10.11.0056Congo 10.11.0056 Quick View
 • Japanese Flowers 10.11.0013Japanese Flowers 10.11.0013 Quick View
 • Scottish 10.11.0014Scottish 10.11.0014 Quick View
 • Shell 10.11.0016Shell 10.11.0016 Quick View
 • Atomium 10.19.0045Atomium 10.19.0045 Quick View
 • Big Nippon 10.11.0049Big Nippon 10.11.0049 Quick View
 • Nippon 10.11.0050Nippon 10.11.0050 Quick View
 • Hexagon Dot 10.11.0053Hexagon Dot 10.11.0053 Quick View
 • Refraction 10.11.0055Refraction 10.11.0055 Quick View
 • Tangram 10.11.0057 Quick View
 • Yoga 10.11.0058Yoga 10.11.0058 Quick View
 • Star Lane 10.11.0060Star Lane 10.11.0060 Quick View
 • Widow Window 10.11.0061Widow Window 10.11.0061 Quick View
 • Cracked Ice 10.11.0062Cracked Ice 10.11.0062 Quick View
 • Geometry Wars 10.11.0064Geometry Wars 10.11.0064 Quick View
 • Waves 10.11.0065Waves 10.11.0065 Quick View
 • Togo 10.11.0067Togo 10.11.0067 Quick View
 • Vasarely 10.11.0068Vasarely 10.11.0068 Quick View
 • Bogo 10.11.0069Bogo 10.11.0069 Quick View
 • Mini Chevron 10.11.0070Mini Chevron 10.11.0070 Quick View
 • Geometric Forest 10.11.0072Geometric Forest 10.11.0072 Quick View
 • Zic Zac 10.11.0107Zic Zac 10.11.0107 Quick View